03-11-12

Ontdekken dat er meer achter het leven zit

 

IMG_3113.JPG

 

Heden ten dage moet zelfs de rationele wetenschap toegeven dat de geest een beetje een ongrijpbaar fenomeen is. Mensen waarvan de hersenfuncties voor het zichzelf herkennen op foto’s aangetast of uitgeschakeld werden, blijken dat toch nog te kunnen.  De ‘Romme’ Degeest, had in de jaren zeventig van negentienhonderd én de taak van de godsdienst op een moderne leest te schoeien en graag verwees hij naar Teilhard de Chardin. De Romme had wél al meer wetenschappelijke inzichten dan de oude Romeinen, en stelde een hele map samen met nuttige dingen voor de jeugd, die er zich wel weinig bal aan interesseerde, maar Wikipedia had hij nog niet. ontdekken dat het leven de moeite is, als je wil zien en horen en begrijpen, leraren proberen het op tal van manieren. Maar hoevelen zijn er bezig met de symboliek van wetenschappen proberen te snappen ?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

 

 

 


Fille, de pastoor.

Je kan iets tegen de Kerk en de standpunten van zijn hierachie hebben en heel veel zelfs, dat neemt niet weg dat iemand zeer verdienstelijke Franse les probeerde te geven.  Zo ook Philemont Denomville, een te braaf en te zacht iemand, al over zijn pensioendatum waarschijnlijk, maar met een hart voor de Franse literatuur; enig probleem er was maar ongeveer iemand die zijn liefde voor de Franse taal deelde. De bijna kale minzame man, die alleen moegetergd door de leerlingen pas boos uit de hoek kon komen en daar dan nog ten onrechte spijt van had, droeg van die zwarte ronde lenzen en wanneer hij echt ongeveinsde belangstelling ontwaarde, ging zijn kinderhart weer helemaal open en glunderde hij vol op, hetgeen waarschijnlijk wel belachelijk gevonden werd door al die cultuurbarbaren in de klas die de kinderlijkheid nog niet ontgroeid waren, daar ze Fille met zijn scheve tanden karikaturiseerden, hem onverwacht een bordveger naar de kop smeten of wat voor ongepaste dingen ook.  Het moet hemeltergend zijn voortdurend door lawaai maken en dergelijke onzin te worden onderbroken telkens je weer een uur waardevolle dingen des levens die met meer dan woorden in een andere taal te maken hebben, probeert over te brengen.  Toen Fille er na de laatste keer de strenge directeur had bijgehaald, kreeg hij waarschijnljk zijn pensioen en ik heb de brave man nooit meer teruggezien. De Fille pesters op zich waren soms best te doen, maar voor alles is een tijd en het balorige deel in hen hadden ze beter op andere zaken gefocust...doch op de scholierenopstand tegen de legerdienst onmiddelijk na de humaniora na, vertoonden ze al even veel interesse voor geschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen als in de Franse taal of welke dan ook.  Hetgeen mij niet intereseerde, boekhouden en economie, hoe ze daar dan wel op door raakten, het was me een raadsel.  Veelal vertrok het initiatief tot het verstoren van de lessen van een paar hardnekkig in chaos stoken volhardende figuren die zich precies geroepen voelden een kwalijke reputatie te verdedigen.  Er aan terugdenkend zaten die gasten daar niet op hun plaats want het was zo een beetje een tijd dat bijna iedereen zijn kinderen op de één of andere kantoorbaan wou of reeds als dokter of zo zag, er werden dan ook een pak kinderen bijvoorbeeld een economische richting ingestuurd, terwijl ze beter in wetenschappen of menswetenschappen of technologische dingen zouden geweest zijn.  Eenieder kan wel een pak mensenwetenschap gebruiken trouwens.  Produktie en Distributie primeerden op alle andere noden van de mens, zo zei ik het nog niet, maar ik dacht het wel onbewust zo. Burgerlijk recht, handelsrecht, regels, regels en nog eens onderregels en uitzonderingen.  Dingen konden blijkbaar niet tot stand komen met alleen een inventaris van wat er nodig was om ze te produceren en hoeveel er verkocht werden en de winst of verlies na alle mogelijke kosten...nee, allerhande wetgevingen en regelgevingen waarvan je eigenlijk eerder het onnut dan het nut inzag waren door de decenia heeen tot stand gekomen. Weldra zou de schooltijd er op zitten en zouden de al of niet gediplomeerden zich in een steeds meer afjakkerend produktieproces mogen, moeten storten, zich troostend met de prachtige muziekevolutie in die tijd en helemaal opgaand in de veranderende omstandigheden van het stichten van een familie bijvoorbeeld.

 http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/

11:42 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.