28-11-12

the 12 commandments

the 12 commandements

 

develop the stronger part in yourself

 

search for objective knowledge

 

overcome your negative emotions

 

do your part of the work

 

take the time for silence and nature

 

money was a means of, not a purpose

 

discover the true meaning of faith and faithfulness

 

don’t life only for working for money

 

too much consumption spoils yourself

 

discover the symbolism of the meaning of life

 

life brings you closer to the hart of life : separating sense from nonsense

octo  


de twaalf geboden ontwikkel het sterkere in jezelf -tracht naar objectieve kennis- overwin je negatieve emoties -wees solidair met rechtvaardigen- doe jouw deel van het werk- neem de tijd voor stilte en natuur -geld was een middel, geen doel -ontdek de ware betekenis van trouw- leef niet alleen om te werken -overmatige consumptie vervuilt jezelf- ontdek de symboliek van de zin van het leven -kunst brengt je dichter bij de kern van het leven : zin van onzin scheiden octolifeview 009.JPGfoto SB

De commentaren zijn gesloten.