29-11-12

filosofische zingeving

Stromen en tegenhouden, we doen het beiden

In beide zit er energie, in stromen en in tegenhouden.  Door van dag tot dag het haalbare van het nog niet haalbare te onderscheiden en als goed mens door het leven te willen gaan, maken we deel uit van een stroom die altijd breder wordt.  Eerst opborrelen, dan een beekje, zacht kabbelend en waar meer reliëf wilder; op zoek naar de rivier en de stroom en hartslag van zee en oceanen die uiteindelijk weer neervallen op de aarde. 

Geen twee waterwegen stromen door dezelfde landschappen, mensen niet en beken niet.  Al lijkt het stromen makkelijk, tal van door de mens of natuur opgeworpen obstructies lijken het stromen te hinderen, maar als je er leert bewust en spelenderwijs mee omgaan, bereikt eenieder, net als het water zijn doel.  Voor het water is het doel de oceaan en uiteindelijk weer de wolken en de aarde, voor de mens weer deel uitmaken van de straling waarmee alles begon te stromen toen deze zich aan het begin van de oorsprong met de wijsheid van de energie van alle vergankelijke big bang cyclussen weer stromend begon om te vormen van straling tot atoom en cel.  Een cel, op zich is ook al een kosmos aan dezelfde grote wetten onderworpen, ze vermenigvuldigt zich, sterft af en wordt weer straling, software voor andere stromen die zich constant verderzetten.  In niet abstracte taal beschreven denkt de wetenschapper die niet verbindend denkt al naar gelang zijn of haar deelgebied dat alles over en out is, de godsdienstig geïnspireerde dat het allemaal in de hand van één wezen buiten de lijnen van het leven ligt, terwijl alles één  wezen is.  Diegene die de vergankelijkheid niet als absolute waarheid onderwijst wanneer naasten, kinderen…er al eens naar zouden vragen, gelooft gewoon in ‘iets meer’ en het gros van de filosofen denkt zich een vierkant hoofd om maar te bewijzen dat niks in feite zin heeft. Een deel van alle vorige personages en hun tijdgenoten baseert zich op alle mogelijke ellende in de wereld om het gelijk van het grote niets en de absurditeit te onderbouwen. Vertrekkende van het uitgangspunt dat niets zin heeft omwille van de uitzichtloosheid van bepaalde verdrietige situaties, vergeet men wél altijd van waar die situaties komen.  Het is zo een beetje zoals in die film van die nachtwaker die in een natuurkundig museum zit waar alle voorhistorische dieren en mensen ’s nachts ontwaakten, een deel van dat museum dragen wij in feite nog mee en we zijn nog altijd druk bezig om van bepaalde angsten en de daaruit voortvloeiende negatieve emoties af te raken, ja ze soms te versterken. Al naar gelang onze levensomstandigheden hebben met al onze wetenschappen en schermen enorme middelen om het leven voor een stuk te begrijpen, maar vergeten als eens dat je door een kiertje, in een detail ook heel veel kunt zien.  Uitpuzzelen welke opdrachten het leven ons doorgaf om verder uit te werken… tot fijnzinniger met mekaar omgaan, kan, als we deze processen niet altijd willen tegengaan tot verrijking van onszelf en de mensen waar we mee omgaan leiden…en hopelijk vertaald dit alles zich ook naar de gebieden waar de beslissingen in de samenleving genomen worden. Met een ander inspraakmodel hadden we bijvoorbeeld de militaire productie reeds verboden en kregen melkboeren beter betaald voor hun melk, om maar iets te noemen.        Het egoïsme van bovenaf of onderuit, bekijk het zoals je wil, het in hokjes denken alweer; het blindelings aanvaarden dat alles niet beter kan en zo moet zijn, haalt het ook in de wereld van het praktische denken nog vaak op waar ons totale bewustzijn ook nog toe in staat is.

bijlage : ongewoon overzicht geschiedenis

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/2...

 

 

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/2...

 

 

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/2...

 

 

Lees meer...

28-11-12

the 12 commandments

the 12 commandements

 

develop the stronger part in yourself

 

search for objective knowledge

 

overcome your negative emotions

 

do your part of the work

 

take the time for silence and nature

 

money was a means of, not a purpose

 

discover the true meaning of faith and faithfulness

 

don’t life only for working for money

 

too much consumption spoils yourself

 

discover the symbolism of the meaning of life

 

life brings you closer to the hart of life : separating sense from nonsense

octo  

Lees meer...

Welk weer is 't ?

Het leven in de gematigde klimaatgordel verschuift geleidelijk met een beetje dag en nacht tegelijk van seizoen tot seizoen, zonder dat men eigenlijk kan zeggen ‘dit is nu de eerste dag van de winter’; al zijn er welbepaalde dagen dat er al een beetje lente in de lucht hangt of herfst wel soms op een zeer wijze zomer lijkt.  Zo ook met mensen, hun gemoed is afhankelijk van de loop van de zon, hoge en lage druk, het verfrissend spel van de wind en de temperaturen die dit alles bij droogte en neerslag geeft. Soms is men tevreden met het weer, de dag, het leven, een moment; al naar gelang de invulling van het geheel der relaties min of meer in balans is met de eigen noden en wensen. Al naar gelang het bewustzijn van welk weer het met wie is.

 

Lees meer...