11-01-16

Er moet een eind aan komen. It has to come to an end

it has to come to an end.jpg

Er moet een eind aan komen

Jij, jij hebt nooit Stad, Staat, Mens aangevallen.

Nooit schoot je iemand neer.

Sommigen van je Staten doen het.

Met jouw geld. Gesponsord geweld.

Jij mag er niet over meepraten.

Ook niet via hun officiële vorm van democratie.

Je mag je alleen wat verzetten op het net.

Er niet telematisch over stemmen.

Sommigen onder de mensen spelen mee.

Het bloederige spel van het grote roofdier Big Business.

Moordend om bezit en andere oude geloven.

It has to come to an end

You, you never attaced City, State or Human.

You never shot someone. Some of your States do it.

With your money. Sponsored violence.

You can’t talk about these things in Their official democracy.

You can resist on the net but not vote on it telematically.

Some among us, do play the game of bloody Big Business

Murdering for possession, using some old believes.

 

Kortverhalen zie deel 4 van http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

Tussen Allerzielen

En Euroshima

Nu dat ik dan toch dood ben

Het geld en de inzichten.

Een hersentocht tussen twee werelden

Een generatieoverbruggende tocht tussen verwrongen samenlevingswortels

De denktank, gedachtenlezer en historicus

Dichter bij de geest

Er was dus toch leven na de dood

ER WAS EEN REDEN WAAROM IK HAD GELEEFD EN NOG LEEFDE

DE DRIE DIMMENSIES WAREN ALLEN BINNEN DEZELFDE TIJD EN RUIMTE AANWEZIG

Dat zijn allemaal filosofische vragen !

 

voortijdig testament

 1. dichter bij de ziel

 

inleiding

Die van de pomp,de baron en de beervaten voorwoord

De ontmoeting van twee toekomstige ouders op Rhode Kermis

Een school anno ongeveer 1973

Ach,wat een ellende die oorlogen

Zin

Er zijn geen foto’s van

De Lijkstoet

De ronde karamel

De wijsheid in pacht, zonder erover hebben nagedacht

Het houten-bakken paradijs

De inplanting van melancholische illusies

Het observeerspel

De nieuwe baronnen

Aan iedereen

GEACHTE MEDEMAATSCHAPPIJER : theatermonoloog

de redenen waarom de mensheid zijn lot met de waarde vh geld verbindt

Een telekommunikatiefirma te lande

'inlichtingen'- annekdotes

Samenlevingstoestanden ; de mens en zijn bestemming

HAGELANDLAND

HOEVEEL IS 385miljard euro ?

geen zelfportret zonder de andere

aan de verdeelde kinderen der natuur

in verband met je vraag naar deelname aan gemeentelijke verkiezingen

TEGEN      WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING        

praktische filosofie

 1. VAN GROT TOT MOBILHOME

inleiding

Jagen en van driften en kreten woorden maken

Huizen bouwen en leren boeren en schrijven

Een overzicht van de geschiedenis aan de hand van jaartallen

B . LESSONS FROM HISTORY

Some other s u b j e c t i v e problems

OPAA : Octo's Politcal Analyses & Alternatives

 

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

A CHANGE IN ATTITUDE

C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality

30/01/2101 Ruth

hoe ' filosoferen' zingeving wordt

 • De filosofie staat weer eens voor een revolutie
 • FILOSOFIE , GESCHIEDENIS EN KUNST ALS VOEDSEL VOOR DE GEEST
 • filosofisch V O O R S P E L : de geest, één met de stof
 • De hoofdreden waarom wij bestaan
 • het leven is een eindeloze test (theatermonoloog historie filosofie)
 • de zin   van   m’n levenskrachten
 • Wie we waren
 • NU
 • HET POSITIEVE DAT HET NEGATIEVE NIET VOEDEN MAG
 • Het oorspronkelijke in ons
 • Waarom nog schrijven ?
 • het heden is de proefbuis waarin het verleden de toekomst baart
 • LEREN DOOR UITWISSELING
 • Vijftig
 • de snelheid van licht en de mikro-en makrokosmos
 • het bewijs van het eeuwige leven
 • "in den beginne was er het woord"én de wetenschap
 • het bestaan
 • de symboliek die in gebeurtenissen, woorden en beelden zit ,is verwant met de materie uit dewelke ze is afgeleid
 • Woorden als tekens van een teken
 • handleiding tot het begrijpen van de werkelijkheid
 • over verschillen tussen godsdiensten
 • Evolutie in het bewustzijn
 • Ach Mens !

 

  1. t' is ni et makkelijk van hier nu messias te zijn theatermonoloog
  2. hier staan we dan, eeuwig oud,voor altijd jong   (kabaretvorm)
  3. Ook jij en zelfs een kleine gemeenschap kunt de wereld verbeteren
  4. vanwaar we komen
 • doodongewoon

 

  1. Er was dus toch leven na de dood –zie hoger
  2. roman voor de rode man psychologisch e schets
  3. Geen slaven van negatieve emoties blijven
  4. innerlight   1. Degrees of consciousness, 'emotional evolution' and other
  5. innerlight 2. everything as an evolution of energy
  6. camerades, frères et soeurs Arabes comrades,
  7. against fanatism :science can prove the meaning of life and dead
  8. the way life operates
  9. special kinds of observations
  10. how even you and a small community can save the world
  11. What we really are and where we came from
  12. We are also family, friends and lovers
  13. there was life after dead
  14. innercommunication
 • Hello Humanity,

 

  1. Même toi et une petite communauté peut sauvgarder le monde
  2. Ce que nous sommes et d'où on vient
 • het lijkt soms of het verboden is van verliefd te worden
 • Tijd, relativiteit en liefde
 • De aarde, strafkamp of geluksoord..
 •    Mooi zo, we kunnen weer wat schrijven

 

Theatermonologen http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

De blogfilosofen Reizen en Waarom ? De bijeenkomst

-Gedichten-citaten deel 5 van

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

-Foto-filosofie ism T.S. fotografe

http://fotofilosofie.skynetblogs.be

-sociaal wereldbeeld http://bloggen.be/conscience2008

http://filosofischverzet.skynetblogs.be

de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

verzamelbloggen : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

                                           http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

          http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

 http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 http://blogkunsten.skynetblogs.be/

http://blogverzet.skynetblogs.be

     diepzinnig letterzetten                                   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog

                                    http://closertothesoul.blogspot.be/

artblog                                      http://talespoemsessays.blogspot.be/

http://bloctaafblogartist.webs.com/  http://fotofilosofie.skynetblogs.be 

 filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film

:https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

http://fotofilosofie.skynetblogs.be   in cooperation, newest bloghttp://users.skynet.be/octo/index.html oldest blog

 

Filosofisch Verzet I titellijst van deel van de artikels,essays...

·         Calixte, het diamantendelvertje

·         De krant, de plezantste thuis

·         Jef Russel huilt

·         Vrouw, Trouw, Rouw

·         Tegen het floppen van Toppen.

·         Een blog van 1936.

·         Google + paus=onfeilbaarheid ?

·         Leidt ze niet in bekoring !

·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

·         Gedichten Filosofisch Verzet

·         Populistische Populaire Partijen PPP

·         Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers

·         Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT

·         Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips !

·         Onverwachte Vormen van Crisisverzet

·         Oude gedachten blijven opdringerig bezig

·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!

·         Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap

·         Heil de 'economische' oorlog ??!

·         Partnerkeuzen, adviseren de leuze ?

·         Het zoekend wezen achter de sluier

·         Schrootpremies en andere tekens des tijds

·         Filosoferen over hoofdwaarden van geld

·         De mens en z'n blote angsten

·         de vader en het einde

·         Israëlische kiezers niet goed bezig.

·         de duizendjarige eik

·         Fabel van mieren en miereneters

·         Nieuwe verboden in crisistijd

·         Vertelsels uit oude geschriften

·         Dementie, oorzaken ?

·         Uw buur de andere cultuur

·         Leven liefhebben, grootste kunst

·         Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde !

·         Familiebedrijfsaga zonder foto's

·         Bewondering en Afkeer voor...

·         Oud en Nieuw in Politiek.

·         Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum

·         Geschiedenis via jaartallen 718-1984

·         Hagelandland en de wereld

·         We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

·         Van Grot tot mobilhome(1)

·         Gevaarlijke zever die U betaalt.

·         Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

·         Een liedje voor de andersglobalisten

·         Boekentips voor Obama

·         Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

 

Archief

·         Google + paus=onfeilbaarheid ?

·         Leidt ze niet in bekoring !

·         Geen Genetisch Gepruts ! GGG.

·         Gedichten Filosofisch Verzet

·         Populistische Populaire Partijen PPP

·         Blogvrienden,Belangrijke Buurtwerkers

·         Tegenwoordige & Toekomstige Testament.TTT

·         Negatieve Emotionele Energie. N.E.E.-tips !

·         Onverwachte Vormen van Crisisverzet

·         Oude gedachten blijven opdringerig bezig

·         Jan Decleir in Slumdog 2 !!

·         Droomgesprek bij keukentafel. Voor Jaap

·         Heil de 'economische' oorlog ??!

·         Partnerkeuzen, adviseren de leuze ?

·         Het zoekend wezen achter de sluier

·         Schrootpremies en andere tekens des tijds

·         Filosoferen over hoofdwaarden van geld

·         De mens en z'n blote angsten

·         de vader en het einde

·         Israëlische kiezers niet goed bezig.

·         de duizendjarige eik

·         Fabel van mieren en miereneters

·         Nieuwe verboden in crisistijd

·         Vertelsels uit oude geschriften

·         Dementie, oorzaken ?

·         Uw buur de andere cultuur

·         Leven liefhebben, grootste kunst

·         Ontwaakt gehypnotiseerden der aarde !

·         Familiebedrijfsaga zonder foto's

·         Bewondering en Afkeer voor...

·         Oud en Nieuw in Politiek.

·         Wereld Economisch versus Wereld Sociaal Forum

·         Geschiedenis via jaartallen 718-1984

·         Hagelandland en de wereld

·         We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

·         Van Grot tot mobilhome(1)

·         Gevaarlijke zever die U betaalt.

·         Gevaarlijke,ideale &werkelijke wereld

·         Een liedje voor de andersglobalisten

·         Boekentips voor Obama

·         Toespraak tot wereldgenoten, plus gastauteurs

·          

·          

·         Sociale kinderen in actie !

·         Zalig 'de' progressieven want... !

·         De intenties van mevr.Clinton

·         Belemmering inzichten & inspraak

·         Het leven is een totaalcompositie

·         De toekomst van betogingen

·         Té dicht voor dichter

·         Mail van Bush in mijn mailbus

·         Lot & Tol & kinderen

·         Meer oorlogsonheil op til ?

·         Tips voor neoliberale economen

·         Oorlogsverzet beschoten in Israël !

·         Krijgt SPA-rood verkiesbare plaatsen in Juni ?

·         Paramilitair extreemrechts Tsjechië Hongarije

·         why voting to let madness survive ?

·         2009 Vieren :Wat Waar met Wie ?

·         Nu reeds jaarverslag 2009 bij filosofisch verzet!

·         evaluatie familie&vrienden bijeenkomsten

·         gastauteurs ivm Bombardementen Palestina : vrede vzw,l.e.f. en andere

·         Soappersonages geen politieke mening?

·         Andere soort bezinnig

·         Kan iemand drie vaders hebben ?

·         de 2de dag na Stille nacht

·         Waar is bestuurlijke elite mee bezig ?

·         Tijd, relativiteit en liefde

·         Mijn verderste verserste vers

·         Oorzaken kruisweg vdheer Leterme Y

·         for englisch readers

·         Laatste kerstboodschap koning Albert

·         Democratie : gevaren en kansen

·         Even opa mailen !

·         Genoeg stof om even bij stil te staan

·         Toespraakje voor de parochianen

·         Mag ik U om uitleg vragen ?

·         2gedichten op weg naar mooiere wereld

·         Bloggers versus krantenlezers. Meer uitwisseling

·         Koop een krant lees geen walgblad!

·         Terreur stoppen KAN. Yes we must !

·         gastauteur :Michael Moore's visie op carmaking

·         Internetles in tussen de regels lezen.

·         Filosofisch tegengewicht voor geknoei en rotzooi

·         Alternatieve aanpak vluchtelingenbeleid

·         Lotgevallen van Luchtmachtpiloten

·         Brandstichters gaan weer blussen !

·         Infostand De Crem misstond op herdenking

·         Licht op ons Leven, Licht ons leven op.

·         Tijd voor filosofische bezinning

·         afscheid van een goed man

·         Chantagepraktijken in de bankwereld

·         Doodsgeluiden (afle4romanblog)

·         Eén been in 't graf, een ander in de 'hemel'?

·         Herberg 't Heelal(Romanblog aflev.2)

·         ROMAN : MEER dan het OPPERVLAKKIGE (1)

·         Hoe effektief zijn stakingen nog ?

·         Film die men laat durfde vertonen!

·         Hun hebzucht tast onze vruchtbaarheid aan !

·         staat er iets je niet aan?doe er dan wat aan!

·         Vorm je een eigen mening !

·         Meer sociale mensen aan de top !

·         vele problemen hangen samen

·         Door de ogen van een nieuwgeborene :

·         gastauteurs aktiegroep STOP CASINO

·         Spiritualiteit is ...***

·         Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

·         Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

·         Ongewone vragen voor de gewone man.

·         Eerst deze film bekijken Barack!

·         Homo Sapiens Politico

·         de nieuwe presidenten

·         gastauteur : actie zwarte parachutes

·         Beschouwende Citaten Octo

·         LISTEN TO YOUR INNER VOICE

·         Voor de oorlogsdoden na Allerheiligen.Congo.

·         drie dichterlijke definities

·         drie allerzielengedichten

·         toekomstig verkiezingsprogramma

·         ode aan een punt

·         rechtvaardige belastingen(gastauteurs)L.E.F.

·         2008 wereldwijde stroomversnelling history

·         Even terug naar de oorsprong

·         Hoe we de verrechtsing betalen.

·         "Ben ik links of rechts mijnheer"?

·         Beton.Goud.Schulden.Holywood.Wij.Toekomst

·         Hebben we 't ditmaal goed begrepen?

·         Het leven heeft ons in zijn greep

·         Orissa, godsdienstrellen of klassenstrijd ?

·         Houdingen die prijzen goedkoper maken

·         Arme anti-progressieve politiekers

·         Blijft failliete Ijsland een unicum ?

·         Vergaderen om revolutie te voorkomen

·         Nog meer verarming te verwachten ?

·         Beursspekulatie leidt tot fascisme

·         moeilijkste berekening ever:NU-moment

·         Ook U kan de wereld verbeteren.

·         Kabaret:'eeuwig oud en jong.'

·         Liefdesrecept

·         Beminde gelovigen anno2008

·         Woorden en andere aanrakingen

·         Het objektieve bewijs van eeuwig leven

·         Tijd bestaat niet, de bus missen kan wel

·         Lied van de zwaluwen

·         Tussen leven en dood:goed voelen

·         het verhaal achter het denken

·         het verhaal achter het denken

·         Filosofie in het dagelijkse leven

·         Toeristen aller landen, vertrek op tijd eens

·         inderdaad,tijden veranderen mr president

·         Wat deden USpresidenten na1929?

·         eerste radio in 't dorp en nu

·         Bush-kruit kan er weer niks aan doen

·         Hé hallo, hoe is 't ginder ?

·         Wreedaardige spelletjes

·         inzichten in liefde

·         Piraten regeren wereld,meer en meer

·         geld waardeloos? Stamkroegvergadering !

·         Profetisch Artikel over Crash (januari08)van IKS

·         't einde van alle soorten terroristen

·         intern.dag vd Vrede vandaag(16/09/08)

·         gastauteur :Michael Moore's Free Movie

·         NVA Dewever Gezever,ça suffit maintenant

·         België tart atoommachten met kop in 't zand

·         ZuidAmerika,herkolonisatie?n.500j uitzuigerij?

·         meer internationale afspraken=minder oorlog

·         KIP & EI en WIJ

·         de échte 2012-uitdagingen

·         Aan Iedereen

·         Stop gefop! China?koopt onze?luchtvaart niet.

·         Geweten. Wereldbeeld. Ideologie.

·         mogelijke VRT-boodschap voor de kosmos

·         gastblog voor culturele uren

·         Knettergekke hutsepot van belangen.

·         Militaire strategen tegen sociale mensen

·         de nieuwe baronnen en Obama

·         Inplanting van patriotische gevoelens

·         m'n theatermonoloog, een ode aan de mens

·         Het grappige aan onze evolutie

·         Het denken daagt U uit !

·         Echt gebeurde callcenter humor 1207!

·         ONBEKEND GASTAUTEUR UIT 1692

·         OPGEPAST VOOR INTERNETFABELS

·         Michael Moore's waarschuwingen !

·         Het boek dat 'Leven' noemt.

·         Liefde en verzet in oorlogstijd

·         FILOSOFIE KAN POLITIEK REDDEN !

·         Dichter wreekt oorlogsslachtoffers !

·         Verdomde pretbedervers der wereldvrede !

·         Wall Street 1929-crash bis ? Nee toch !

·         vier f-eetjes op culinaire trektocht

·         gastauteur willeke : religieus ochtendgloren

·         TERRORISME IN OPDRACHT VAN ??????

·         Barack's Berlijnse Beloften

·         hoe ziek zijn sommige midden-oosten leiders?

·         2008,jaar van de stroomversnelling van de geschiedenis

·         wat aan de bigbangreeksen voorafgaat

·         KAMPEREN IN BRUSSEL

·         verbonden levens

·         er valt zoveel te vertellen

·         hypokriete solidariteit

·         LICHT OP ONS LEVEN. LICHT ONS LEVEN OP

·         wereldfeest 08 leuven

·         james petras en chloorkippen

·         heeft er daar iemand honger ?

·         belang standpunten buitenland

·         antwoord op -welvaartwatcher-

·         poltical theory number one

·         parlementen die dwaze oorlogskredieten stemmen

·         drie gedichten

·         some important notions about love

·         the more you look for sucre...the more ...

·         realistische pooweezie

·         poging tot inzicht in liefde

·         handleiding werkelijkheid

·         reisroutes

·         2008 verw8tingen

·         big brother-berichten

·         mekaar graag blijven zien

·         investeringen en openbare werken

·         pour lecteurs français

·         for english readers

·         multicultuur

·         relativeren 'belgische' problemen

·         rand-burgemeester-kwestie en vlaams blok

·         priester françois

·         the twelve commandments

·         about direct democracy

·         belangrijk ivm Iran-hetze anno 2007/09

·         octo's poetry

·         octo's politieke observaties

·         octo's filosofische essays

·         alternatieve media

·         belgie voorbeeldland ?

·         hoe dom gaan we deze keer reageren ?

·         wapenaankopen

·         het kiezen in de politiek

·         één procent-demokratie

·         deelname aan klassieke verkiezingen

·         uitmonding evoluties op lange termijn

·         een verjaardagsgedicht en andere

·         een andere soort bezinning

·         social poetry

·         de zin vh leven :uit alle mogelijke onzin geraken

·         a new (international) voting system

·         verhoging energieprijzen ondanks liberalisering

·         dorpsfeest

·         tips om te lezen

·         de details en de grote lijnen

·         schetsen uit de spreekkamer van 't dagelijkse

·         leren van mensen

·         poezie en wetenschap tegen waanzin

·         cacaobonen

·         'wij en de toendra"

·         voedsel

·         wereldgenoot

 
 
 

17-01-2009 filVZ op facebook

 https://www.facebook.com/filosofisch.verzet/timeline/2009

 

Sociale Kinderen in aktie

 Ze verkochten hele degelijke stiften ten voordele van de Damiaanactie en één van de twee legde heel goed uit voor wat het geld ging worden gebruikt. Een warm gevoel overviel me. Ze bestaan dus toch, kinderen met interesse voor wat er in de wereld gebeurt. Mits aanmoediging van ons volwassenen kunnen we dan toch een generatie lanceren die het internet niet alleen voor entertainment gebruikt.

Ik legde hen uit hoe ze via sommige van m’n links al hun potentiële doelgroepen en de mensen die hen daar wereldwijd begeleiden konden bereiken.De tijd ontbrak hen en mezelf om hen uit te leggen hoe die oorlog in Gaza in mekaar zat en waarom alle regeringen en partijen in het conflict er niet in slaagden om de mensen aldaar degelijk werk en inkomen te verschaffen, maar er integendeel wel in slaagden van bevolkingsgroepen tegen mekaar blijven op te zetten. Het had ook geen zin om de ‘naamsverandering’ bij de SPA toe te lichten of uit te leggen dat de ‘groenen’ momenteel roder programmapunten hadden dan diegenen die het nog bij de SPA voor het zeggen hadden.

Kinderen hebben die eigenlijk geen 35urenweek de dag van vandaag ? Misschien zou ik hun jeugdige geestdrift alleen maar ontmoedigen door het over een belasting op de fortuinen van meer dan 1 miljoen euro te hebben…ze zullen met het ouder worden wel zelf hun besluiten trekken uit het reilen en zeilen in de wereld zeker. Ik vergat hun foto te nemen, maar die is toch al gesafed in mijn eigen ‘waves’. ‘Indien gij niet wordt als deze kinderen’, herinner ik me van mijn opvoeding …en inderdaad, ze hebben nog die gewone spontane reflex van op te komen voor iets wat hen onrechtvaardig lijkt. Ze brachten weer wat verfrissende contacten in onze wijk teweeg. Dat noem ik pas ‘de boer op gaan’, dat waar onze grote politiekers de mond van vol hebben, maar waarmee ze in de praktijk in het algemeen alleen maar bereiken dat de gewone kiezer tijdens hun verkiezingstochten het verschil tussen al die mekaar bekladdende partijen niet meer ziet.

Tussen de verkiezingen door mogen we op onze schermen en in onze kranten proberen uitvissen waar nu eigenlijk nog de wezenlijke verschillen tussen al die bekende politieke Vlamingen zitten. Wat zouden deze kinderen later willen worden, vroeg ik me af. Maatschappelijk werker misschien ? Mensen proberen helpen uit het doolhof aan sociaal veel te ingewikkelde wetten ? Hopelijk worden ze later geen werkloze ingenieurs in de alternatieve energiesector, want al beloofd de hele politieke wereld vooruitgang op allerlei vlak, in hoeverre gaat de graaicultuur van de maximumwinsten geen spaken in de wielen van die en andere toekomstdromen steken ?

Ik gaf hen alvast een link mee   .     octo 17/01/09 http://www.mo.be/index.php?id=49&tx_ttnews[cat]=70&cHash=1b0c03a747

 

17-01-2009, 17:55:26 octo sociale kinderen in actie   politiek Reacties (0)

   

 

 

Vorige pagina

Home

 
 
 

 

Archieven per tags

11:09 Gepost door octo in filosofisch verzet pagina1-560 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |