21-02-14

Citaten, vertellingen, humor en andere ernstige dingen

Citaten, humor en andere ernstige dingen

Onze goed viend Facebook, zijn Naam wezen overigens geprezen, probeert de blogwereld van weleer te vervangen; maar als blogkunstenaar doe ik door, zelfs al moeten mensen daarvoor nog op een link duwen en al iets langere teksten lezen…of wachten tot ik een boek schrijf.     Ach Facebroekje, we vergeven het Hem, want de advertentiewereld kent zijn eigen wetten.

Op een ochtend met vele positieve ideeën wakker worden, houdt soms wel in dat je de dag er voor er voor zorgde dat je relatie naar anderen toe niet van die aard blijft dat men spanningen in stand houdt of uit de weg gaat. Voor  het slapen gaan ook niet kijken naar zombie of misdaadfilms (dat aanbod mag men eigenlijk schrappen  maar een deel van de consumenten blijft de vraag scheppen).     Liefst iets luchtigs, het nieuws op de dialectzender van Luxemburg, grappig, iets, bijna niets verstaan van brandende wereldhaarden, er mee kunnen lachen om niet onnozel te worden, zeker voor mensen die politiek heel veel begrijpen.  Zo is er een zangeres die geestdriftig over Ginges Khan zingt en eens komt uitleggen dat alleen de oppositie in een land in bijna burgeroorlog overschot van gelijk heeft en de andere de grote boosdoener is…zonder veel geschiedkundige werken gelezen te hebben waarschijnlijk.  Bloeddorstiger kijkt die bokser die eerst tot de vijandelijkheden opriep en nu zijn ‘troepen’ via de TV tot geweldloosheid wil aanzetten (één van de drie rechtse oppositiepartijen, zonder sociale eisen, doodgrappig, allen liefhebbers van de Euromarkt en de zotheid om voor een kleine groep mensen veel geld te verdienen).

Maar het ging hier over dromen oorspronkelijk.  Vaak puzzelt de geest maar wat bij mekaar van de dag of de laatste uren daarvan.  Hij wipt dan van je eerste puberlief die Roza noemde naar RTL Luxemburg, Letze versie en voor je het weet sta je ergens in een zaaltje van in je jeugd als parodie één van de smartlappen van toen te zingen, waarvan je nu weet dat al die romantiek en hartezeer en het eeuwig ‘ik hou van jou’ wel voor een pak mensen heel anders in mekaar zitten. Nog een wonder dat ik niet van Roza Luxemburg droomde eigenlijk.  Ach ja, voor je iedere ochtend andere historische woorden uitspreekt om mee op te staan, vandaag zou dat in mijn geval “tijd om het licht aan te doen” worden, passeert er nog wel het één en ander in de geest.  Misschien een nieuwe blog, de 25ste of zo starten, titel “sit down comedy”, of nee, in ’t Nederlands “al zittend aan comedie doen” of filosofischer “al zittend Erasmuseren” voor de doordenkers die nog weten wat ‘lof der Zotheid’ is en die de eerste wereldoorlog niet naar 1418 toe dateren. Maar ‘k weet het, het leven is  niet alleen amusement en humor en een gekkenfoor.  Men begrijpt het wanneer mensen uit bepaalde beroepssectoren waar men door de telematica nog niet massaal kan afdanken, je zeggen dat er op de palliatieve al eens tot mensen gezegd wordt : “wordt het geen tijd moedertje of vadertje of jonge broer om los te laten en te sterven”, ook op persoonlijke miserie staan limieten.  In India moet in die sector werken een stuk makkelijker zijn, want terugkomen is in de meeste gevallen gegarandeerd.  Als wijze koe of Hindoe in een betere kaste, nee ik zie dat niet zitten al daar; als bedelaar of CEO, nee, ik zie het niet zo.  Trouwens een andere van mijn ochtendlijke bedgedanken (gedachten) was de bedenking naar aanleiding van een facebook  post van gisteren, ‘een CEO bij een openbaar bedrijf heeft er belang bij dat bedrijf  failliet te laten gaan vermits de overheid hen minder gaat betalen en zij meer kunnen verdienen in de privé”. Overigens wens ik Belgacom toe dat het weer een volledig overheidsbedrijf wordt, wat de kans verminderd dat er pakken van mijn geld aan kaviaar besteed worden of opgedaan worden in casino’s of ander aandeelbeurzen. 

Aan eenieder overigens nog een fijne dag gewenst, wees niet te bezorgd om uw persoonlijke relaties zal uw horoscoop waarschijnlijk zeggen en als je er geen hebt, je weet veelal niet wat je hebt tot je er hebt en je weet achteraf wat je niet mist als dingen de mist in gaan. Ja, dat laatste gaat de dag van vandaag redelijk makkelijk met dat jachtige leven en het vele willen van ons…we willen wel water bij de  wijn doen naar anderen toe…maar met een ander symbolisch beeld gezegd, nadat we vaak onze eigen ruiten hebben ingegooid door bijvoorbeeld te hard te rijden, willen we eigenlijk even snel blijven rijden…en kopen ons sterkere schijfremmen om te kunnen overleven …in plaats van op ons gemak te leren rijden. 

Voor diegenen die het allemaal niet verstaan hebben, alle ‘voetnoten’ staan op http://filosofischverzet.skynetblogs.be en afritten naar andere blogs.

 

octo

Lees meer...

20-12-12

all(e) blogs & links

KnipogenLachen

Blogkunsten-

 

IMG_3205.JPG

 

 

OP ZOEK NAAR ZIN ?

looking for more sense  ?

 

The eternal laws of evolution of etherial radiation and matter, in connection with the individual and collective development have given rise as well to the social economic and politic life by the acting of people as well as their feelings.  We are on our way to one federation ad the battle for the one and only 'God' is being fought uselesly. With humor and a good inner communication and critical journalism and culture of all kinds, we try to follow the pad towards becoming more human in every way. Let's avoid the wrong kinds of ordinary materialism and live consciously, in solidarity.  Let's use all the degrees and ways  and contradictions of love to obtain our inner peace. Let's try to gain a lot of objective and subjective wisdom to be able to seperate sense from non sense and become more assertive in many ways. Let's find out more of our own role between all those personages that surround us and let' s find out more about the roots were we descended from in every way...let's try to understand what this all together means...because we're all in it together and we influence each others well being and evolution.  We're to clever to punish ourselves, aren' t we ?

 

A. Al tijd- Always

wetmatigheden

 

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  

 eternal laws

B .Ben Being

ziel en zijn

 soul and being

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be    

 

C .Connectie Connection

 

http://filosofischverzetskynetblogs.be  

 filosofie als verbinding alle domeinen van het leven

philosophy can connect other domains of life

D. Daden Deeds

 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 ieder zijn eigen specifieke en verwante levensdraden

each his-her own roads to follow

E. Existentie Existence

 

http://talespoemsessays.blogspot.be/

op alle mogelijke manieren drukt het leven zin uit

 life has many many ways of expressing itself

 

F. Federatie  Federation

 

http://bloggen.be/conscience2008

de planeet op weg naar één natie

 the panet on it's way to one nation

G. Godsdienst  God

 

http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be

verdeel en heers onder mensen heeft geen zin, realistischer worden wel

religions must stop with dividing people and become more realistic

 http://lovinglifeanart.blogspot.be/

H. Humor

 

Real and virtual life on facebook  filosofisch verzet –philosophical resistance

het leven, zowel tragisch als komisch

life, comical and tragic at the same time 

 

Innercommunicatie  Innercommunication

 

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be 

leven is een oneindige reis van straling naar straling (atoom...cel...wij...straling)

life is  a neverending voyage that starts and ends with radiation (radiation...atom...cel...we...radiation)

 

J. Journalistiek   Journalism

 

http://blogverzet.skynetblogs.be

alternatieve kritische journalistiek kent kwalitatieve groei, nu de organisatie nog verder uitbouwen

alternative critical journalism grows and organisation does as well

 

K. Kennis- Knowledge

 

http://voortijdigtestament.skynetblogs.be   collection all blogs

 

L. Liefde  Love

 

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  

 

M. Materialisme Materialism

 wie is er met wat bezig ?

http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 who is doiing what ?

N. NU  Now

blijven schrijven ?

http://blogkunsten.skynetblogs.be

 keep on writing ?

O. Oorspronkelijk  Originally

 the essence in English

http://bloctaafblogartist.webs.com/

 

P. Poëzie Poetry&quotes

 

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 mainly Dutch, some English poetry

Q. Quutude  Quietness  

 

Geen Nederlands woord met Q, eentje uitvinden. Quutude  : volledige tevredenheid en stilte, stilte is ook een klank. No Dutch word starting with a Q ? I ‘ll invend one :  complete satisfaction and quitness : Quutude.   Blog : geen eigenlijk, innerlijke tevredenheid uitstralen om het even hoe, by all means

 

R. Reële Kunst-Real Art

mix blogkunsten/// art forms mix

http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

 

S. Spiritualiteit Spirituality

 

http://closertothesoul.blogspot.be/ 

ancestral telepathy

voorouderlijke intuitie

 

T. Twaaf Geboden 12commandements

 

http://the12commandments.blogspot.be/    

 

U. Universeel  Universal

 

http://closertothesoul.wordpress.com/  English 

 

 

V. Victorie Victorie (for peace and truth)

 

http://filosofischverzet.blogspot.be/

 

W. Woorden Words

 

Music, images, thanks to Kido and Frank http://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

 

X. XXXY  

  http://bloggen.be/houdenvan123    

 

Y. YOU Your own being, questions and answers, images, words, experiences…..

   

Z. Omega

http://closertothespirits.blogspot.be/    the meaning of life has various ways of apearing through all the stories of the past and present

Altijd inspelend op eeuwige wetmatigheden van eterie en materie, in connectie met het individuele en collectieve reilen en zeilen in het dagelijkse sociaal-economische en daardoor ook politieke leven, door daden te stellen  als mens bestaan (existeren) terwijl de wereld één federatie wordt en de strijd om de beste God nog nodeloos woedt. Met Humor en goeie Innercommunicatie en kritisch journalistiek en kultuur volgen om de best mogelijke objectieve en subjectieve Kennis op te doen.     Plat materialisme vermijden en liefdevol en solidair dagelijks in het nieuwe Nu de oorspronkelijke en de pas geüpdate kleine en grote zin en onzin in het leven willen blijven snappen.  Alzo mede door allerhande levenservaring en andere kunsten dichter bij de innerlijke rust raken om weerbaarder te worden en de evolutie van ziel en geest van het  al en al zijn abstracte en concrete personages in dit universum te blijven beleven en opvolgen, zodat de eigen rol en willen en kunnen duidelijker wordt.

 

IMG_1650.JPG

 

03-11-12

Ontdekken dat er meer achter het leven zit

 

IMG_3113.JPG

 

Heden ten dage moet zelfs de rationele wetenschap toegeven dat de geest een beetje een ongrijpbaar fenomeen is. Mensen waarvan de hersenfuncties voor het zichzelf herkennen op foto’s aangetast of uitgeschakeld werden, blijken dat toch nog te kunnen.  De ‘Romme’ Degeest, had in de jaren zeventig van negentienhonderd én de taak van de godsdienst op een moderne leest te schoeien en graag verwees hij naar Teilhard de Chardin. De Romme had wél al meer wetenschappelijke inzichten dan de oude Romeinen, en stelde een hele map samen met nuttige dingen voor de jeugd, die er zich wel weinig bal aan interesseerde, maar Wikipedia had hij nog niet. ontdekken dat het leven de moeite is, als je wil zien en horen en begrijpen, leraren proberen het op tal van manieren. Maar hoevelen zijn er bezig met de symboliek van wetenschappen proberen te snappen ?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin

 

 

 

Lees meer...

11:42 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook