22-07-13

Op weg naar innerlijke rust

 

SAM_3600.JPG

 

Op weg naar innerlijke rust

Het is niet omdat we al huilend op de wereld komen en er misschien kermend van verdwijnen, dat alles daartussen geen zin heeft. Je hoeft alleen al maar de wetenschappen te bestuderen en de symboliek er van te vatten om de diepere zin van het leven op alle vlakken te begrijpen.  Je moet wel ontsnappen uit de wereld van het oppervlakkige die men de mens probeert op te dringen.  Indien je in je kleine en persoonlijke omgeving een positieve rol wil spelen of voor nog anderen tevens een positieve inbreng wil doen op het meer collectieve vlak, dan kan je best ook eerst bestuderen hoe het economische en sociale en politieke met mekaar verbonden zijn, gelinkt aan de meer subjectieve aspecten van onze leefwerelden ben je dan bezig met meer en meer bewustzijn aan te kweken. Heb je dat allemaal op punt dan komt er ook meer ruimte niet alleen voor de gewone gedachten en dialogen maar ook voor de innerlijke communicatie met je zelf. Je komt in een mooi landschap en er overvalt je een innerlijke rust als decor waardoor je na het voorbijtrekken van de vreugden en zorgen aanbelandt bij een punt tussen vroeger nu en de volgende momenten, een zich steeds verschuivend moment van zijn waar al het negatieve op de duur uit je voelen en denken wegdeemstert en er zich een aantal andere perspectieven rond de zin achter ‘leven’ aandienen. Het leven, met zijn meest prachtige wet : van zodra de zinloosheid benadert wordt, krijg je of wel nog meer onzin of een weg daaruit weg. Hoe minder je bij één of andere vorm van smart blijft zitten, hoe vlugger je je eigen los kan maken van veel afzien dat met het in rondjes blijven draaien te maken heeft.  Om dit te kunnen moet je wel je eigen leven snappen, kritiek en zelfkritiek aanvaarden, niet in zelfmedelijden blijven zitten of aan overdreven medelijven met anderen ten onder dreigen te gaan.  De situatie waarin je je bevindt is altijd een eerste stap naar minder of meer inzicht in de verbondenheid van mensen onderling, mensen van vroeger en mensen van nu. Indien je je teveel laat leiden door een teveel aan een verlangen dat alleen op lusten en roes of bezit is gebaseerd, ben je misschien wel af en toe niet ongelukkig, maar de innerlijke rust die je nodig hebt om anderen en jezelf aan te kunnen, komt er niet korter bij door.

Het zou me niets verbazen dat die staat van innerlijke rust en tevredenheid waar naar we allen in meer of mindere mate trachten, te maken heeft met zij die er op een niet biologische manier meer zijn. Het deel negatievere erfenis van hen proberen we door onze levens zelf te milderen of te minderen en daar is levenservaring en kracht voor nodig, relativering en durven ook, leren omgaan met alles en iedereen die een invloed op ons heeft. Onze gevoelens leren verwoorden ook en vragen om kracht aan de voorbije en aanwezige energie van het goede zoals die zo simpel in de stilte van de natuur aanwezig zijn kan, in de nederigheid van herkennen en erkennen van al die tekenen in mensen dat ze gewoon gelukkig willen zijn zonder een teveel aan complexe roerselen der ziel die gewoonlijk vertrekken uit alle mogelijke vormen van angst, angst om niet voldoende bemind te worden, te kort aan van alles en iedereen te komen, ziekelijke hebberigheid, onzekerheid, op de spits gedreven concurrentie en zo veel meer. Al die in vorige zinnen opgenoemde wezenlijkheden vertalen zich dan in een aantal ideologische tegenstellingen die onze filosofische kijk op de dingen vertroebelen en die hoogstens, kunnen leiden tot een verbetering van de praktische levensomstandigheden (niets op tegen zolang deze maar ecologisch verantwoord blijven), maar ten kostte van levens die ten dienste van een enorme uitbuiting staan en met vervreemding en vaak bloedige conflicten gepaard gaan. Maar genoeg daarover in vorige essays en kunstuitingen allerhande.  Indien de samenleving volgens ethischer normen zou worden beheerd, zou de mens ook meer ruimte krijgen voor zijn mentale en spirituele evolutie, daar alles met elkaar verbonden is.  Voorwaarde tot groei is dat men de uitdagingen die het leven je op persoonlijk vlak stelt ook durft aan te pakken en niet in zelfbeklag blijft steken of je blijft ergeren zonder dat er oplossingen in zicht komen…’oplossing’ van onnodig zware negatieve emoties.

19-04-13

FILOSOFISCHE INLEIDING NIEUW REEKS

 

IMG_2499.JPG

 

 

 

 

 

FILOSOFISCHE INLEIDING NIEUW REEKS

 

1.inleiding

 

Ik zit op een bol/de bol is een planeet/de planeet is door duizenden evoluties geschikt gemaakt om een biologische cel tot stand te laten komen/een biologische cel haar voorgangers zijn de molecule en het atoom en de straling na de big bang/de big bang staat symbolisch voor het principe van het zijn, namelijk iets kleiner of gelijk aan nul kan niet bestaan, of anders gezegd, als het zinloze benaderd wordt, het niet-zijn, staat de zin voor de deur/een deur moet je wel willen opendoen of je blijft in een toestand zitten die onhoudbaar wordt/worden, is de code op alle levensprocessen/levensprocessen worden al van in de big bang gebeurtenissen steeds verfijnder vormen van zijn en bewustzijn/bewustzijn is het hoogste goed, van het eenvoudige, praktische, logische rationele tot en met eenieders hoogtepunten van aanvoelen van het al/het al heeft altijd al bestaan en wie weet is deze periode een herbeginnen van alle aanwezige energie van de vorige big bang cyclus, een opnieuw schudden van de kaarten met dezelfde of andere personages ?/ dat is natuurlijk dé vraag, krijgen we één keer per big bang cyclus de kans om weer onze zelfde of een gelijkaardige rol te spelen…en dat met dezelfde of een anders samengestelde wezensenergie ?/wezensenergie is de unieke samenstelling van je eigen zijn, dat niet alleen genetisch vertakt terug te vinden is in andere verwante wezens, maar misschien wel gewoon op een andere genetische manier na de dood blijft verder bestaan/ verder bestaan door hetgeen de levenden aan de vorige verhalen nog toe te voegen hebben/toevoegen alle vorige evoluties, verhalen, woorden en numerieke energie die eigenlijk geleid hebben tot alle bestaan/ ons bestaan reist dus onophoudelijk tussen straling (na de big bang) en de straling na de dood van de eerste cel aan het begin van de biologische evolutie, tot en met onze eigen lichamen, die ook uiteenvallen in mineralen en straling, alles is in feite min of meer verdichte vormen van straling doorheen de tijd die echter niet bestaat, een soort logisch hulpmiddel is zoals het woord God dat we kunnen vervangen door het totaal aan zijnswezen en de evolutie daarvan in functie van het individuele en collectieve bewustzijn/bewustzijn leert ons te beschouwen en onze negatieve emoties in positievere om te zetten/zich tegen dat omzetten verzetten brengt ons met zekerheid in een negatieve spiraal, alhoewel diegenen die er zich niet tegen verzetten vaak ook door een berg niet makkelijke ervaringen moeten/ervaringen zijn er zowel op beroepsmatig als relationeel persoonlijk en innerlijk vlak/het innerlijke is het meest intieme in een wezen, niet in de zin van het persoonlijke met zijn gevoelswereld en lichamelijke beleving of het zakelijke beroepsmatige, maar in de zin van de graad van innerlijk bewustzijn die allerhande gebeurtenissen en evoluties in het eigen leven en dat van anderen begrijpt/begrijpen is niet alleen verbanden kunnen leggen maar uiteindelijk ook op zeer intensieve wijze zin beleven aan de dagelijkse voortschrijding der dingen en wezenlijke evoluties waarvan de symboliek begrepen dient te worden/worden, …naar de eeuwige toekomst toe.

 

vorige reeks : http://deblogfilosofen.skynetblogs.be

 

 2. de manier waarop zingeving werkt

 

2. Hoe voorzienigheid werkt

 

Het regent. 'Het regent. Waar is dat 'het' zou men kunnen denken, goed proberen te begrijpen van de inleidende test. Waar wordt je wakker vanmorgen? In een appartement gedeeld  met familie of vrienden, in de buurt van een weg met veel verkeer of alleen in een kamer in de bush? Waarom ‘waar’ men met die en die persoon is of alleen, waarom doet men een het werk dat men doet en welk werk men zou wensen te doen? Nou, niet te veel over nadenken over ‘het’, het is leuk om logisch te denken, zoals in de inleidende tekst en een idee heel ver te duwen en hopelijk niet te eindigen  met besluiten dat de kip die uw ei legt elke dag, niet een reïncarnatie is van een aantal boze personen is. Probeer te begrijpen wat er gebeurt in elke dag in je leven en dat van anderen. Ben je omringd met mensen die de manier waarop je over leven voelt en nadenkt en ondervindt je dat vanaf jonge leeftijd al er een soort van controverse tussen jezelf en een heleboel personages in je leven is? In hoeverre heeft iemand een vrije wil in het spel dat begon voor jezelf... zelfs wanneer je nog niet aanwezig was, nog niet geboren, was je er al in andere vorm . Op een bepaalde manier ben je net als alles wat er gebeurt is een energie die constant op zoek is naar combinaties met een tegenovergestelde of enigszins dezelfde energie, ... nog steeds een beetje zoals het basissysteem van onze structuur: proton, neutron, elektron. Maar voordat we weer met te veel wetenschap eindigen, laten we proberen om erachter te komen hoe het deel van de voorzienigheid in ons leven werkt.

 

Licht is drager van informatie van alles wat levend was en nu een soort van licht, deel uitmakend van ons leven.  We moeten meer onze eigenlijke kracht worden, in onze kracht komen om ons  niet op een negatieve manier te laten beïnvloeden.

 

 

 

3. Als mijn vader placht te zeggen:

 

Ik stuur mijn zoon in ook deze wereld, niet zoals het verhaal in de Bijbel, via een Maagd, nee ik stuur hem ook in deze wereld op een genetische manier, zoals ik ook in deze wereld kwam en iedereen voor me tot de eerste cel die bestond en vanaf daar naar onze echte vader, het licht, straling.

 

Ik stuur mijn zoon in dit leven op aarde, jaren na wat het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd, maar in feite de gevolgen zijn, nog steeds, van  individuele en collectieve domino’s die  nog steeds vallen. Ikzelf ben ook in deze wereld gekomen, vijf jaar na een grote oorlog over niet veel meer dan de macht te hebben over grote economische winsten.

 

In de wereld komen is eigenlijk wat raar gezegd, want we waren we er vanaf het begin van elke cyclus van de oerknal. Maar laten we dingen  vereenvoudigen, is de drang om geslachtsgemeenschap te hebben hetzelfde als de wens van degenen die waren om op fysiek-biologisch niveau terug te komen ? Als je het op die manier bekijkt, :de vrouwelijke eicel symboliseert de aarde en de zaadcellen symboliseren  de verschillende combinaties van een aantal personages bereid om hun toegang tot deze wereld opnieuw te maken. In het algemeen maakt één zaadcel de opening in het ei, al of niet door dat eitje geholpen of aangespoord of in volle bewustzijn toegelaten.  Dus, het is niet alleen een fysieke of chemische of biologische wereld die we betreden, we zijn altijd aanwezig vanaf de eerste straling of de latere eerste atoom (natuurkunde) tot de eerste cel en later tot ons. Wij vertegenwoordigen een aantal wezens of wezenlijke krachten die het leven weer op een biologische wijze als individuen willen komen beleven.  We komen in het bestaan om door te gaan met de vorige verhalen en meestal op dialectische wijze.  In een gezin met meer dan één kind  zijn hun karakters niet hetzelfde, vanwege het feit dat de inhoud van leven voortdurend wordt bijgewerkt. Een aantal met onze aard tegenstrijdige dingen komen in ook leven... om te leren met en over mekaar, iemand die in materialistische zin te gretig is zal worden geconfronteerd met iemand die dat minder of niet is; iemand die te eerlijk is een meer flexibele aard van personen tegenkomen en zo voort, voor elke negatieve emotie zal men het tegenovergestelde ervan tegenkomen. Leren om te praten over deze tegenovergestelde en gelijklopende posities in het dagelijks leven, is iets wat we moeten leren. Zelfs als we zonder veel communiceren met mekaar samenleven en  als er problemen zijn vermijden om er over te praten omdat we bijvoorbeeld geen grote communicators zijn of ons schamen of wee mekaar niet willen kwetsen; die tegenstrijdigheden zijn in de 'lucht' en kunnen onze eigen innerlijke mededeling verstoren.

 

We zijn ten dele samengesteld uit vrouwelijke en mannelijke energie, en we proberen beide delen in evenwicht te houden en het evenwicht probeert de balans altijd naar zoveel mogelijke innerlijke rust te trekken.  Op een fysieke niveau is de mannelijke energie ouder dan de vrouwelijke energie, op een biologische niveau,  is de vrouwelijke energie ouder dan de mannelijke energie, xx is ouder dan xy.

 

 

22-03-13

Zich verblijden en zich ergeren

 

Carl Jung zou hebben gezegd dat iedereen waar je je eigen aan ergert dat je daar iets kunt van leren.  Je kan dit aanvullen met ‘ als het stopt dat dingen of mensen je ergeren, dan begint er iets aardigs in je eigen boven te komen’.  Over zich verblijden zowel als ergeren zijn er onder andere door mezelf al veel woorden gesproken en geschreven, gevoelens ontstaan, toch maar even de draad van het zich ergeren opnemen. Beide fenomenen, zich ergeren en verblijden zijn een universeel verschijnsel in al wat leeft, meer speciaal in de mens. Met alle nationaliteiten en rassen reeds in contact geweest en van geleerd en mekaar onderling proberen helpen op tal van manieren en altijd weer in tal van facetten de menselijke karaktereigenschappen hebbende beleefd in de veelsoortige relaties die een mens maar kan aangaan, leidt altijd maar weer tot de bevinding dat alles en iedereen een soort eenheid vormt die je voornamelijk positief kan beïnvloede wanneer je dingen en mensen in hun geheel begrijpt en niet al te veel met negatieve gevoelens rondloopt, zelfs al lijken of zijn deze terecht.  Zoals water dat stroomt en overloopt gewoon altijd zijn weg vindt, zo komt eenieder in het dagelijkse bestaan zijn ‘water’, zijn ‘mensen’ tegen die op dit punt van samenkomen van levenslijnen aan de orde zijn.  De wegen langs waar mensen met mekaar  in contact komen, zijn veelvuldig : onze verantwoordelijkheden, de dingen en mensen waartoe we ons aangetrokken voelen, onze gedachten en gevoelens, de omgeving waar we wonen, onze drang naar kennis en inzicht, onze onopgeloste vragen, onvoltooide familieverhalen…voltrekken zich op zichtbare en nauwelijks waarneembare (telepathie, intuitie…)  tot niet waarneembare manieren, vergelijkbaar met de sferen van het bewuste, onderbewuste, onbewuste. 

Van waar komt dat ergeren ?  Deels uit onze instinctieve roots, de strijd om de stoffelijke overleving zit nog altijd in ons gebakken, niet negatief daarom, maar het kan het wel worden.  Aan eten geraken, de seksuele nood en dergelijke, de rivaliteit daarrond.  In een tijd overwegend voldoende bestaansmiddelen zoals voeding en onderdak en zo meer, is er toch nog voldoende waar mensen zich aan ergeren, wie weet omdat ze altijd meer en meer willen, mensen en dingen.  Over de dingen gaan we het niet hebben, je bent een schraper of je bent het niet of ergens een stadium daartussen. Ook ‘mensen’ willen we ‘hebben’…en hoe meer die individuen economisch onafhankelijk zijn, hoe lichter we ze ergens in de archieven van ons verleden proberen klasseren, zonder door te hebben waar het verband met die of die mens gevoelsmatig en symbolisch voor stond, voor staat, zal blijven staan (afhankelijk van afgezwakte of aangegroeide inzichten). We beginnen nooit van nul, nul bestaat niet, je kan er wel dichtbij raken indien je je niet meer ergert, en dan wordt er ‘ruimte’ geboren, innerlijke rust, net als bij de big bang toen er ruimte geboren werd. Teveel druk op een bepaald punt en de situatie ontploft, symbolisch is het dan een wegvluchten uit de zinloosheid.  De fysica bereidde reeds de weg van de chemie in een bepaald opzicht, al kan je ook argumenteren dat beiden al van bij het begin één waren, ja zelfs dat het begin altijd via nieuwe big bang cyclussen geboren wordt, maar dat zou ons te ver afleiden van ons onderwerp, ‘zich ergeren’, alhoewel het er verband mee houdt. Indien je ruimte teveel in beslag genomen wordt of op een manier die je niet zint, begint de strijd om ruimte.  Men zou zich meer de vraag moeten stellen of er wel iets aan de hand is, telkens men zich ergert en nog meer de vraag waarvan de schijnvoorstellingen (niet pejoratief bedoeld) die de aanleiding of aanleidingen vormen voor de ergernis vandaan komen, hoe ze in mekaar zitten. Indien men er tijdens dit proces in slaagt van de inzichten die men in de praktijk daardoor verwerft te koppelen aan het verlangen zoveel mogelijk naar positieve ontwikkelingen te leiden.  Indien je daar niet in slaagt en de negatieve ervaringen cultiveert als besluit en bron van al wat je doet en zegt, verzeil je in een spiraal die moeilijker en moeilijker te doorbreken zal zijn.  We zitten allemaal wel in situaties die beide aspecten kennen en met medelijden met mekaar te hebben gaan we er niet uit raken. Confrontaties aangaan via alle mogelijke nuances van menselijke contact, het kan zowel van uit collegialiteit, vriendschap, liefde en zo meer beginnen en eindigen in het tegenovergestelde indien we niet uitkijken.  De ergernissen uit de kindertijd zijn kinderlijk en we zouden ze langzamerhand moeten ontgroeien, in potentie kunnen we dat want ieder van ons draagt al van in de kindertijd tevens een soort ontwapenend geluk met zich mee.

 

Lees meer...