21-08-13

de oude god

De oude god

Eerst het oeroude ontzag

Met enorme angst voor oergoden

Dan bewondering, verwondering, nieuwsgierigheid.

Volgenden het zoeken, verlichting, ontdekking van straling, atoom, cellen…

Daartussen en daarna, het vechten van zogezegde godsdienstaanhangers.

Authentieker blijvende zoekers bleven onafhankelijk denken

Een groeiend aantal in deze spitsmoderne tijden met delen middeleeuwen

De nieuwe god, niet meer de natuur, maar het geld.

De innerlijke rust verstoord door negatieve emoties.

Het beleven van hoe wonderlijk tegenstrijdig en aanvullend wezens zijn.

Hoe een dag groeit op basis van het geheel, ziet men zo weinig.

Wegens te weinig vat op de innerlijke communicatie en de dialoog.

Geef het zoeken naar een nieuwe god op.

Leer uit verleden, exploreer het heden en laat de toekomst soms wat los.

Scherm je zelf af en zet je zelf open.

 

21-02-13

Filosofie en Verandering

Hoe wil je het praktische leven ?

Werk dat je graag doet, een inkomen, rechtvaardigheid omje heen.

Welke oude wetten die je dat beletten ?

Overburokratisch gedoe en alles in functie van maximumwinsten ?

Je bent niet hier om te slaven, schatten voor een klein groepje op te graven.

Je bent niet hier om diploma's te vergaren en aan de kant naar anderen te staren.

Je bent niet hier om belastingen te betalen en kogelfabrieken te laten draaien.

Jullie zijn, we zijn niet hier om ons te laten verdelen,

de machtsspelletjes van het financiële wereldje mee te spelen.

Niet hier om te zien hoe ecologische alternatieven stagneren.

Zoveel valt er hier te doen en te leren.

Oorlogen te stoppen en enge levensvisies te doorbreken.

Het waarom van menselijke allianties te doorgronden.

De kern van warmte en voorzienigheid daaronder te ontdekken.

De sleutels tot eeuwige evoluties te smeden.

Elke dag en elke mens als vernieuwend te begroeten

Lees meer...

Ga zitten en vertel me je verhaal

IMG_3450.JPG

Ga zitten en vertel me je verhaal

Wil vandaag niet weten wat je van het weer weer vindt.

Wil weten wat je denkt dat je hier komt doen.

Wil inzicht in met wie je het leven waarom deelt.

Wil dat je over je dromen in de dag en het donker praat.

Wil vernemen welke wegen je opgestuurd werd.

Wil levendig voor me zien, de paden waarvoor Jij koos.

Wil er in komen van welke routes je veel verwacht.

Wil delen wat er echt in je omgaat onder zon en maan.

Wil komaf maken met wat je niet leuk vindt aan bestaan.

Wil uit je laten vloeien wat telt in jouw wezen.

Wil voelen wat er je echt beroerd.

Wil geen prijzen of lonen bespreken.

Wil op jou zelf afgaan en jou laten komen.

Wil de mensen kennen die je me voorstellen wil.